Inleiding

Inleiding

Na de uitstorting van de Heilige Geest en het ontstaan van de eerste Pinkstergemeente heeft het christenevangelie zijn weg gevonden over de vier winden der aarde. Nog steeds komen mensen door het werk van zendelingen, evangelisten en predikers onder leiding van de Heilige Geest tot geloof in onze Heer Jezus Christus.


In de loop der eeuwen zijn uit de eerste Gemeente vele nieuwe groepen christenen voort gekomen, die zich hebben georganiseerd in kerkgenootschappen of gemeenten. Iedere geloofsgemeenschap heeft vervolgens zijn eigen indentiteit bepaald door vast te leggen op welke wijze binnen haar organisatie het geloof tot uitdrukking moet worden gebracht.


Jammer genoeg heeft dat er toe geleid dat er (geestelijke) muren zijn opgetrokken rondom de organisaties (denominaties), die bijna allemaal beweren de enige ware Gemeente van Jezus Christus te zijn. Aan het organiseren van de geloofgemeenschap wordt dan vaak meer aandacht besteed dan aan een zuivere levenswandel naar het Woord van God.


De bediening van William Branham was interkerkelijk. Hij probeerde de gelovigen te overtuigen dat niet de organisatie of de daar gebruikte geloofsbelijdenis hen kon redden, maar alleen een geloof in en bijbehorend leven naar het Woord van God. De Heere zegt toch ook in Zijn Woord dat Hij niet woont in tempels met handen gemaakt, maar dat het Koninkrijk in u is!


Naast de keuze uit de vele geloofsgemeenschappen kunnen we tegenwoordig door alle nieuwe media vele evangelisten, predikers en zelfs profeten(?) aan het werk zien of horen. Het is voor de gelovigen heel erg moeilijk geworden om een keuze te maken: waar kan ik mij het beste bij aansluiten en wie of wat moet ik nu (nog) geloven? De kans is groot dat men blijft bij de kerk of gemeente waar men als kind met de ouders mee naar toe is gegaan. Het is een veilig en vertrouwd plekje en je wilt deze mensen toch niet missen...


Maar het is veel belangrijker (we zitten in het eind van de eindtijd) de Opname niet te missen als Jezus weerkomt! Daarom voelt u vrij om met behulp van deze website kennis te nemen van het bovennatuurlijke werk van William Branham, een door Jezus Christus betuigde profeet voor deze eindtijd. Door in de kracht van Jezus te staan heeft hij, onder vele getuigen, duizenden mensen genezen. Bovendien was hij door Goddelijke openbaring in staat om alle geheimenissen van de Bijbel te volbrengen (Openbaring 10:7).


Laat u niet leiden door een traditie, een kerk of een populair persoon, maar laat u leiden door het Woord geinspireerd door de Heilige Geest. Zoals de Schrift zegt is het voor wijzen en verstandigen verborgen, maar wordt het geopenbaard aan Zijn kinderen.

Copyright © All Rights Reserved