7 Boodschappers

De 7 boodschappers

In het boek Openbaring schrijft de apostel Johannes de boodschap die onze Heere Jezus Christus richt aan de 7 engelen (sterren) van de 7 gemeenten (kandelaren). William Branham heeft ons verklaard dat de onderstaande boodschappers de engelen vertegenwoordigen en dat elke gemeente een bepaald tijdperk uitbeeldt.

  Paulus    Irenaeus  Martinus Columba  Luther    Wesley   Branham

Door op de foto van een boodschapper te klicken, komt u op de website met meer informatie over zijn leven met God.

Copyright © All Rights Reserved