De vuurkolom

De vuurkolom

Broeder Branham beschrijft vaak een Vuurkolom die zijn bediening betuigde. Die was aanwezig bij zijn geboorte, werd door duizenden aan de oever van de rivier de Ohio gezien en scheen hem overal waar hij ging te volgen. Het was in 1950 dat de Here zowel gelovigen als ongelovigen het onfeilbare bewijs gaf dat deze Vuurkolom met de profeet was.

 

Die avond was men in een dispuut verwikkeld in het Sam Houston Coliseum. Broeder Branham leidde een genezingsopwekking die over het land raasde. De zegeningen van de Here Jezus kwamen als regenstromen neer op de geestelijke tarwevelden. Maar de grote tekenen en wonderen kwamen niet zonder kritiek. Zoals altijd, deed de vijand een tegenstander opstaan. De twee krachten ontmoetten elkaar in Houston Texas, en de Engel des Heren Zelf daalde neer om de strijd aan te gaan.

 

Duizenden waren al aanwezig om getuige te zijn van de talloze wonderen die deze man van God volgden. Een dag eerder daagde een groep plaatselijke voorgangers de profeet uit voor een debat over Goddelijke genezing, maar de uitdaging viel ten deel aan de trouwe metgezel van de profeet, Eerwaarde F.F. Bosworth. De vele sceptici werden verdedigd door een plaatselijke Baptistenvoorganger en vrijmoedige criticus van Goddelijke genezing. Het komende debat was uitgelekt naar de nieuwsbladen, die al snel de koppen publiceerden: “De Theologen Zullen Elkaar Vandaag In De Haren Vliegen Om 19 Uur In Het Sam Houston Coliseum.”

De scepticus huurde een professionele fotograaf in, Ted Kipperman van de Douglas Studio’s, om het debat te documenteren. Die avond werden de foto’s genomen met Broeder Bosworth die er bescheiden bij stond, terwijl de scepticus zich in een intimiderend houding opstelde; één keer met zijn vinger in het gezicht van de nederige oude man priemend.

 

Toen het debat begon, bewees Eerwaarde Bosworth al snel de stelligheid van Goddelijke genezing met Schriftuurlijk bewijs en vervolgens, om elke vraag uit te sluiten, vroeg hij allen die van hun kwalen waren genezen om op te staan. Duizenden gingen staan. Nadat diegenen die genezen waren hun plaats weer hadden ingenomen, vroeg hij of allen die door Goddelijke genezing gezond gemaakt waren en leden van de denominatie van deze man waren, om op te staan. Driehonderd kerkleden stonden op om trots de barmhartigheid te laten zien die de Here Jezus hen had betoond.

 

Toen kwam de uitdaging van de scepticus. “Laat die Goddelijke genezer naar voren komen. Laat hem iets vertonen.” Broeder Bosworth maakte duidelijk dat Jezus de enige Goddelijke Genezer was, maar het tekeergaan van de scepticus ging door. Tenslotte nodigde Broeder Bosworth Broeder Branham uit om naar het podium te komen. Hij aanvaardde de uitnodiging te midden van ondersteunend gejuich.

 

De profeet, vervuld met de Heilige Geest, gaf de volgende reactie:

 

Ik kan geen mens genezen. Dit zeg ik wel. Toen ik een baby was, geboren in de staat Kentucky, volgens mijn eigen lieve moeder, en wat door mijn hele leven betuigd is, was er een Licht dat in de kamer kwam van dat kleine, oude gehucht daar, waar het lag, geen vloer erin, had niet eens een raam, ze hadden daar alleen maar een klein oud ding als raam, iets als een deurtje, en ze duwden het open rond vijf uur ’s ochtends, en dit Licht cirkelde net tegen het ochtendgloren naar binnen. Sinds die tijd is Het bij mij geweest. Het is een Engel van God. Hij ontmoette mij een paar jaar geleden in eigen persoon. Door heel mijn leven heen vertelde Hij mij dingen die er gebeurd zijn, en ik heb ze verteld, net zoals Hij ze mij vertelde. En ik daag iedereen waar dan ook uit, om naar de stad te gaan waar ik ben opgegroeid, of waar anders ook maar, dat er ooit een verklaring is afgelegd in de Naam van de Here, dan dat die precies uitkwam, op de wijze zoals het gezegd was.

 

Nadat hij deze woorden zei, viel de Heilige Geest op het podium, en de opgewonden fotograaf maakte een foto. Broeder Branham verliet het podium met de eenvoudige, maar profetische uitspraak: “God zal getuigen. Ik zal niets meer zeggen.”

 

Meneer Kippermans collega ging snel aan het werk om de foto’s te ontwikkelen voor het nieuws van de volgende ochtend. Hij merkte iets vreemds op, toen hij de eerste foto uit de ontwikkelingsvloeistof haalde. Hij was blanco, net als de volgende vijf foto’s. Hij greep naar zijn hart en viel voorover, toen hij de laatste afdruk uit de vloeistof haalde. Daar, op die laatste foto, was de Vuurkolom in een zichtbare vorm die boven het hoofd van Gods profeet, William Marrion Branham, rustte.

 

De kinderen van Israël waren getuige van de Vuurkolom die Mozes leidde, en de mensen van deze tijd zijn er getuige van geweest dat Dezelfde Vuurkolom nóg een profeet leidde.

De foto werd snel overgedragen aan George J. Lacy, Professionele Onderzoeker van Betwijfelde Documenten voor de Amerikaanse FBI, die de echtheid van de foto bewees door zijn deskundige mening. Het officiële document, gepubliceerd door Dhr. Lacy, staat op de volgende pagina.

 

Dit was lang voordat er computers of digitale camera’s waren, en kon door geen enkele bekende wetenschappelijke methode worden verklaard, behalve dat er daadwerkelijk een Licht boven het hoofd van William Branham was. Vandaag is diezelfde foto te zien in het Amerikaanse Library of Congress, in de hoofdstad van het land, Washington DC.

Copyright © All Rights Reserved