Geloof overwint de wereld

Geloof overwint de wereld

Nu, geloof is een veroveraar. Geloof is een overwinnaar. Het is niet alleen maar een vredestichter. Het overwint. "Geloof is de overwinning die de wereld overwint." Wat doet het? Wat is geloof? Wat is "overwinnen"? Overwinnen en overwinning is hetzelfde. Overwinnen betekent "neerslaan, overheersen, de handboeien omdoen; in de gevangenis werpen". Het betekent dat de zonde die eenmaal over u heerste, dat u haar nu beheerst. Het betekent dat u haar overwonnen hebt. U bent... U bent haar de baas. U bent groter dan zij.

 

Wie was er eerst, een zondaar of een Redder? Een Redder, want een Redder is krachtiger dan de zonde. Wie was er eerst, de Genezer of de ziekte? Het zou geen genezer kunnen zijn tenzij Hij meer was dan de ziekte, want Hij is een Genezer. Hij kan de ziekte overwinnen. En geloof is de overwinning die elke vloek van de duivel overwint. Geloof is de overwinning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment uit de prediking “Geloof is onze overwinning” van

William Branham op 4 oktober 1958 in de Branham

Tabernacle, Jeffersonville, Indiana.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved