Wat is geloof

Wat is geloof

Nu, geloof: "Hij die tot God komt moet geloven dat Hij bestaat." Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen; u kunt Hem niet behagen. En wanneer u zegt dat u God gelooft... u hebt Hem nog nooit gezien, dus dan moet u het geloven door geloof. En als u Hem kon zien zou het geen geloof meer zijn. Zie? Elke zaak die de zintuigen verklaren is geen geloof meer, het is een wetenschappelijk feit; het is geen geloof meer. Maar u moet Hem aanvaarden door geloof.

"Hij die tot God komt moet God geloven; en geloof komt door het horen van het Woord van God." Ziet u? U moet eerst geloven dat dit Gods Woord is en u moet tot God komen door het Woord. Neem gewoon wat het Woord zegt en: "Dat is juist!" Elk ding daarmee in tegenspraak is onjuist.

Luister nu goed! Kijk, het is niet wat u zich inbeeldt. Het is net zo werkelijk voor u als ieder zintuig van uw lichaam dat iets anders aan u verklaart. Het is net zo werkelijk als dat mijn ogen zeggen: "Dit is een stuk papier." Het is net zo werkelijk als te zeggen dat dat een lamp is. Het is net zo werkelijk als om te zeggen: "Ik voel mijn jas." Het is net zo werkelijk als dat je hoort dat die baby daar praat, of zijn geluiden maakt. Ziet u, net zo werkelijk, zoals muziek die speelt. Het is net zo werkelijk als dat ik iets in mijn mond proef. Het is net zo werkelijk, alleen kunt u het niet aan iemand anders laten zien. U hebt het alleen. Amen! Het is van u. Geloof is de vaste grond; ziet u, niet slechts een mythe.

Nu, hier is het waar veel mensen het missen om hun genezing te ontvangen, of datgene waar ze om vragen, omdat zij geloof houden voor iets wat het niet is. Ziet u? Zij geloven het niet. Het is geen inbeelding. Het is een echte vaste grond.

Fragment uit de prediking “Volmaakt geloof” van

William Branham op 25 augustus 1963 in de Branham

Tabernacle, Jeffersonville, Indiana.

 

 

Copyright © All Rights Reserved