Wat is ongeloof

Wat is ongeloof

Weet u, zonde is ongeloof. Weet u... Wist u dat liegen geen zonde is? Overspel plegen, dat is geen zonde. Whisky drinken, sigaretten roken, vloeken, de Naam des Heren ijdel gebruiken, dat is geen zonde. Dat zijn de attributen van ongeloof. U doet dat omdat u geen gelovige bent. Er is maar één zonde.

Ik zei dat op een avond in een Methodistenkerk. En een oude zuster stond daar, weet u, met haar kraag omhoog, ze zei: "Dominee Branham, wilt u mij alstublieft vertellen wat zonde is?" Ik zei: "Ongeloof." Dat is juist. U doet dat omdat u een ongelovige bent. Als u dat doet bent u nog steeds een ongelovige.

Zo is het. Er zijn maar twee dingen: òf u bent een gelovige òf u bent een ongelovige. En dan zegt de Bijbel: "Hij die niet gelooft is reeds veroordeeld." Zie? Dus zonde is maar één ding en dat is het attribuut van ongeloof.

En Jezus zei: "Wie kan Mij beschuldigen van ongeloof (zonde)? En als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet. Maar als Ik de werken doe en u Mij toch niet kunt geloven, geloof dan de werken die Ik doe." Dus ziet u hier dat Hij hetzelfde deed als wat God deed.

 

Fragment uit de prediking “Wees niet bevreesd” van

William Branham op 7 juni 1963 (vrijdagavond)

Te: Ramada inn, Tucson, Arizona, U.S.A.

 

 

Copyright © All Rights Reserved