Aanleiding website

Aanleiding website

In mijn 41levensjaar ben ik op wonderlijke wijze tot bekering gekomen in een Christengemeente in Apeldoorn. Hoewel ik eigenlijk al op middelbare leeftijd gekomen was, ben ik daar als een wedergeboren kind in de Heere opgegroeid. Samen met mijn geestelijke broeders en zusters heb ik daar lief en leed gedeeld en de Geest van de Heere vele malen mogen proeven en smaken.

Maar je wordt ouder en de hemelse voeding verandert van melk in vast voedsel. Ruim 20 jaar later en dus wat meer gevormd door het evangelie van Christus, kon ik mij met bepaalde ontwikkelingen en stellingen in die gemeente niet meer verenigen. Het leek mij op een gegeven moment voor beide partijen beter om deze gemeente te verlaten. Niettemin heb ik daar fijne jeugd gehad en kijk daar met veel goede herinneringen (gedenkstenen) op terug.

Aangezien ik de Heere wilde blijven volgen en het Woord ook voorschrijft dat we de samenkomsten niet zouden verzuimen, ben ik op zoek gegaan naar een kerk of gemeente waar ik mij weer thuis kon voelen. Met de

bijbeltekst "beproeft alle dingen; behoudt het goede" (1 Tessalonicenzen 5:21) als leidraad ben ik een aantal samenkomsten in diverse kerken/gemeenten gaan bezoeken.

Wat mij tijdens de zoektocht heel erg heeft verbaasd is de grote verscheidenheid waarop het evangelie van Christus wordt geleefd, dat men het Woord van God zo op eigen wijze interpreteert. Ik vond de mensen daar allemaal heel aardig en zou graag willen dat ze allemaal behouden aankomen. Maar als ik het Woord van God raadpleegde, kwamen er de twijfels in mij op of dit nu wel helemaal naar de Wil des Heeren was.

Op een gegeven moment las ik op het internet een artikel in het Reformatorisch Dagblad over de Gemeenschap van Christenen in Wapenveld. Ik begreep daaruit dat het niet alleen een vrolijke groep gelovigen betrof, maar ook een gemeenschap dat echt naar het Woord wilde leven.

Ik heb daar toen een aantal samenkomsten bezocht en de gedrevenheid waarmee men de Heere wil dienen, heeft mij toen zeer getroffen. Naast het Woord van God werd tijdens de prediking regelmatig teksten aangehaald van de prediker William Branham, de boodschapper Gods. Ik had wel eens iets over deze man gelezen, maar wat ik nu hoorde was een openbaring voor mij! Heel veel tekst uit de Bijbel wordt door Branham nader uitgelegd en brengt je zo dichter bij Jezus Christus, onze Heere. Het is om die reden dat ik deze website wil gebruiken om informatie te geven over het bijzondere leven van William Marion Branham.

Deze warme persoonlijkheid werd door de engel bezocht, die zei dat hij geroepen was om een gave van genezing aan de mensen van de wereld te brengen. Bovendien was hij een prediker en een profeet van God. In de Bijbel staat geschreven "zalig hij die het Woord leest en hoort" en daarom hoop ik dat alles wat op deze site wordt aangeboden u ook zalig mag maken.

Ik wens u allen God´s zegen toe!

Copyright © All Rights Reserved