Een nieuwe fase in mijn geloofsleven

Een nieuwe fase in mijn geloofsleven

Mijn kennismaking met de broeders en zusters van de gemeenschap van Christenen in Wapenveld en met de profeet William Branham heeft een nieuwe fase in mijn geloofsleven ingeluid. Ik zal hieronder proberen in het kort weer te geven wat ik met die nieuwe fase bedoel.

Door de zondeval ben ik, net als ieder ander mens, in zonde geboren. Ik leefde mijn leven in de wereld en ik zocht geen God. Totdat ik mij, in benauwde omstandigheden, afvroeg waar mijn kinderen, mijn vrouw en ikzelf, na de dood naar toe zouden gaan. Ik ben toen gaan bidden en de Heere heeft ons op een wonderbaarlijke wijze bij een Christengemeente gebracht. Na mijn wedergeboorte in Christus besefte ik pas dat ik vanaf mijn geboorte als een vogeltje in een kooi gevangen heb gezeten. En dat ik ben bevrijd toen de Heer mij opzocht en de deur van de kooi heeft geopend. Ik was vrij, er wachtte een nieuwe toekomst, halleluja, prijs de Heer!

Er volgde een prachtige tijd in de eerdergenoemde Christengemeente. Het verkondigde Woord was als zoetstof voor mijn ziel en ik was enorm blij in de Heere. Naarmate ik ouder werd kwam er ook een verlangen in mij om dieper in het Woord te gaan. Ik had het gevoel dat we wat inhoud betreft niet verder kwamen, dat we, met alle eerbied, steeds weer oud brood aten. Er was bij mij een verlangen ontstaan naar vers Manna. Daar kwam bij dat ik me begon te ergeren aan de overtuiging in deze gemeente, dat zij de enige ware gemeente is. Ik kreeg daar steeds meer moeite mee en voelde mij opnieuw gekooid. Ook slopen er allerlei wereldse elementen, die in het verleden waren afgelegd, weer de gemeente binnen. Het werd voor mij weer tijd om uit te vliegen!

In mijn zoektocht naar een nieuwe rustplaats kwam ik uiteindelijk terecht bij een gemeenschap voor Christenen. Een plaats waar geen muren worden opgericht, maar waar broeders en zusters samenkomen in de volle overtuiging dat de Gemeente van Christus wordt gevormd door alle waarachtige christenen over de ganse wereld. De manier van leven wordt daar steeds getoetst aan het Woord . De diepte die ik zocht heb ik daar mogen vinden. Zaken die voor mij compleet onbekend waren, werden aan mij geopenbaard.

Er is een geweldige nieuwe fase in mijn geloofsleven gekomen. Ik kan de Heere daar alleen maar voor danken!

Copyright © All Rights Reserved