Toelichting website

Toelichting website

Nu deze website door velen wordt bezocht, lijkt het me goed om het een en ander toe te lichten. De indruk kan namelijk ontstaan, door de vele informatie die mijn website biedt over de werken van William Braham, dat deze persoon wordt aanbeden in plaats van onze Heere Jezus Christus.

Ik kan u verzekeren, dat is geenszins het geval! Het is en blijft mijn verlangen om Hem te volgen in Zijn voetspoor.

Maar als na lange tijd en door Gods genade de deur naar het Woord verder voor je geopend wordt en voorheen onbekende zaken aan je worden geopenbaard, dan weet je niet wat je overkomt! Net zoals bij mijn wedergeboorte wil je iedereen wel vertellen wat er gebeurd is en wel met de uitnodiging: kom en zie!

Dat betekent dus niet dat het Evanglie voor mij is veranderd, nee, het is voor mij juist inzichtelijker en dierbaarder geworden. Door de prediking van eerdergenoemde dienstknecht van God is het mij bovendien duidelijk geworden dat we nu in het tijdperk van Laodicea leven en dat we niet lauw moeten zijn. We leven in de eindtijd en we moeten bereid zijn ons leven volkomen aan Hem te geven, zodat we mee mogen in de Opname bij Zijn wederkomst!

Copyright © All Rights Reserved