William Branham

William Branham

William Branham (1909) was een Amerikaanse Bijbelprediker die nationale en internationale bekendheid kreeg nadat een engel hem zichtbaar verschenen was in 1946 en hem de opdracht gaf voor een wereldwijde bediening om het Evangelie te prediken. Zijn bediening werd overvloedig vergezeld met wonderen, tekenen en profetische gaven in een mate waarin de kerk het sinds de dagen van Jezus Christus en de apostelen niet meer gezien heeft.

 

In de genezingsopwekking van de jaren '50 en '60 waarvan William Branham de initiatiefnemer en het speerpunt was, werden miljoenen zieken genezen van kanker, blindheid, doofheid, verlamdheid, kreupelheid en vele andere kwalen. In het begin waren verslagen van massagenezingen waarbij zelfs in één bijeenkomst 25.000 mensen genezen werden en zeven vrachtwagenladingen met krukken, beugels en veldbedden wegreden na de dienst. Ook zijn verscheidene doden opgewekt.

 

Deze bovennatuurlijke gebeurtenissen werden vaak bevestigd door de (medische) wetenschap van die tijd. Samenkomst na samenkomst werd door de Geest van God in gezichten de geheimen uit de levens van duizenden mensen geopenbaard zoals, hun namen, adressen, ziekten, verborgen zonden en vele andere details, waarbij ook dikwijls hun toekomst. In al deze tienduizenden gevallen over een periode van twintig jaar heeft William Branham er nooit één keer naast gezeten met de visioenen die hij van God kreeg met zeer gedetailleerde inhoud over personen.

 

Deze manifestaties van de Geest voor massa's van mensen werden vaak opgenomen op geluidsbanden. Deze gave werd nooit geëvenaard in de kerkgeschiedenis, zowel vóór als na William Branham. Een Bijbel tekst die bekendheid kreeg in deze opwekkings-dagen was Hebr. 13:8 "JEZUS CHRISTUS IS GISTEREN EN HEDEN DEZELFDE EN TOT IN EEUWIGHEID".

Bron: www.deboodschap.org

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved